Ga naar hoofdinhoud
pand-(bijgesneden)

Missie

Woonvoorziening De Brug is de voorziening in de gemeente Alkmaar voor het ambulant en zo nodig binnen een kleinschalige woonvoorziening aanleren/onderhouden van wooncompetenties aan/bij volwassen mannen, noodzakelijk voor zelfstandig wonen.

Visie

Woonvoorziening De Brug vindt dat ieder mens het recht heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en functioneren en regie te voeren over het eigen leven.

pand-(bijgesneden)

Onze missie

Stap voor stap over De Brug, vol vertrouwen op weg naar een solide toekomst.
Het is onze missie om onze bewoners met rust, vertrouwen en de juiste ondersteuning, tools aan te reiken waarmee zij in staat worden gesteld om kwetsbaarheden om te zetten in kracht en het leven in al zijn facetten te kunnen omarmen.

Onze visie

Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, eigenwaarde, zelfontplooiing. Dit zijn de pijlers waarop De Brug samen met haar bewoners bouwt aan een betere toekomst. In de visie van Woonvoorziening De Brug heeft ieder mens het recht om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, functioneren en de regie te behouden over zijn of haar eigen leven.

Divine_Light-(forsite)

De zeven levensdomeinen in de WMO

Wij bieden onze bewoners begeleiding en ondersteuning op de zeven levensdomeinen in de WMO:

  • Zingeving
  • Wonen
  • Financiën
  • Sociale relaties
  • Fysieke gezondheid
  • Mentale gezondheid
  • Werk en activiteiten

Om de ontwikkeling van cliënten naar zelfstandig wonen zo natuurgetrouw mogelijk te benaderen, wordt de begeleiding zo veel mogelijk op de eigen woonlocatie gegeven.

Divine_Light-(forsite)

Onze woonlocaties

Wij hebben verschillende woonlocaties verspreid over de stad Alkmaar. Onze huisvesting voldoet volledig aan de eisen van deze tijd. Bewoners hebben ieder een eigen appartement met keukenblok en sanitaire voorzieningen. De centrale ruimte biedt ruimte voor ontspanning en sociaal contact.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Overdag zijn begeleiders op locatie aanwezig. Daarnaast werken we met slaapwachten en bereikbaarheidsdiensten.

Ons kwaliteitsbeleid

Mensen zijn er van nature op gericht zo goed mogelijk te presteren. In onze steeds complexer wordende maatschappij leiden onze inspanningen niet vanzelfsprekend tot de gewenste resultaten. Sterker nog, zij kunnen elkaar met de beste bedoelingen tegenwerken.

In haar kwaliteitsnota beschrijft Woonvoorziening De Brug niet alleen de wijze waarop zij de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening ten behoeve van haar bewoners systematisch bevordert, maar ook de wijze waarop zij de kwaliteit van haar werkgeverschap (t.b.v. medewerkers) en bedrijfsvoering (t.b.v. de organisatie) vormgeeft. Hierbij wordt uitgegaan van het voortdurende samenspel tussen bewoners, medewerkers, organisatie en omgeving.

Werken aan kwaliteit is ingebed in de totale reguliere bedrijfsvoering van Woonvoorziening De Brug. In dialoog met alle betrokkenen wordt voortdurend gezocht naar de best passende zorg- en dienstverlening voor alle partijen. Zorg- en dienstverlening die adequaat meebeweegt met de variërende ondersteuningsbehoefte van bewoners,  aan ontwikkeling onderhevige professionele inzichten van medewerkers en veranderende mogelijkheden voor de organisatie.

Kwaliteit is dus het vinden van de beste balans tussen wat onze bewoner nodig heeft, wat onze professional vindt en wat de organisatie kan bieden.

Cliënttevredenheid

Woonvoorziening De Brug werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. Een van de meetinstrumenten die we gebruiken om onze geleverde zorgverlening te toetsen, is periodiek cliënttevredenheidsonderzoek. De mate van cliënttevredenheid geeft ons inzicht in wat goed gaat, wat minder goed gaat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Het onderzoek naar cliënttevredenheid geeft ons handvatten om onze zorgverlening verder te kunnen optimaliseren.

De uitvoering van het periodieke cliënttevredenheidsonderzoek ligt in handen van een externe organisatie. Een meer gestructureerde werkvorm zou ons kunnen helpen om de zorg naar een hoger niveau te tillen. Het is onze intentie om de huidige werkwijze aan te passen, de mogelijkheden hiervoor zijn op dit moment in onderzoek.

Back To Top