Bij Woonvoorziening De Brug geloven we in de kracht van samenwerking en compassie. Onze kracht ligt in het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin jongvolwassenen met psychische, sociale en verslavingsuitdagingen kunnen herstellen en groeien.

Ten behoeve van de cliënt streven wij naar

 • Een optimale tevredenheid van cliënten, doch in ieder geval op alle aspecten van de branche normen en kwaliteitskadersmet een waardering conform het landelijk gemiddelde;
 • Een optimale ondersteuning van de eigen regie en keuzevrijheid van de cliënt;
 • Een voor (potentiële) cliënten toegankelijke, betrouwbare en veilige dienstverlener te zijn;
 • Een laagdrempelige signalering en adequate afhandeling van klachten en ongenoegens;
 • Een volledige registratie en adequate behandeling en preventie van (bijna) incidenten en risico’s.

Ten behoeve van de medewerkers bieden wij

 • systematische aandacht voor de ontwikkeling van de professionaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 • Een optimale tevredenheid van medewerkers, doch in ieder geval op alle aspecten met een waardering conform het landelijk gemiddelde; voldoen aan wettelijke vereisten en veld- en beroepsnormen [1]
 • Ruimte bieden aan zelfontplooiing en beroepsontwikkeling.

Ten behoeve van de cliënt streven wij naar

 • Een financieel gezonde en optimale bedrijfsvoering;
 • Een sterke concurrentiepositie; voldoen aan de eisen van de branche, IGZ, stakeholders en verwijzers;
 • Een slagvaardige, betrouwbare en waar nodig flexibele bedrijfsvoering;
 • Systematische aandacht voor controle op kwaliteitsresultaten en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering;
 • Transparant verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde prestaties, waaronder aan: WMO / gemeente, IGZ en overige belanghebbenden;
 • Voldoen aan wettelijke vereisten en veld- en beroepsnormen [1]

[1] Hiermee worden onder meer bedoeld de beroepscode voor professionals, professionele en beroepsrichtlijnen, Wet BIG, etc.