Ga naar hoofdinhoud
slider_6

Ten behoeve van de cliënt streven wij naar

 • een optimale tevredenheid van cliënten, doch in ieder geval op alle aspecten van de branche normen en kwaliteitskadersmet een waardering conform het landelijk gemiddelde;
 • een optimale ondersteuning van de eigen regie en keuzevrijheid van de cliënt;
 • een voor (potentiële) cliënten toegankelijke, betrouwbare en veilige dienstverlener zijn;
 • een laagdrempelige signalering en adequate afhandeling van klachten en ongenoegens;
 • een volledige registratie en adequate behandeling en preventie van (bijna) incidenten en risico’s.

Ten behoeve van de cliënt streven wij naar

 • een optimale tevredenheid van cliënten, doch in ieder geval op alle aspecten van de branche normen en kwaliteitskadersmet een waardering conform het landelijk gemiddelde;
 • een optimale ondersteuning van de eigen regie en keuzevrijheid van de cliënt;
 • een voor (potentiële) cliënten toegankelijke, betrouwbare en veilige dienstverlener te zijn;
 • een laagdrempelige signalering en adequate afhandeling van klachten en ongenoegens;
 • een volledige registratie en adequate behandeling en preventie van (bijna) incidenten en risico’s.

Ten behoeve van de medewerkers bieden wij

 • systematische aandacht voor de ontwikkeling van de professionaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 • een optimale tevredenheid van medewerkers, doch in ieder geval op alle aspecten met een waardering conform het landelijk gemiddelde;
  voldoen aan wettelijke vereisten en veld- en beroepsnormen[1]
 • ruimte bieden aan zelfontplooiing en beroepsontwikkeling.

raam

Ten behoeve van de organisatie bieden wij

 • een financieel gezonde en optimale bedrijfsvoering;
 • een sterke concurrentiepositie;
 • voldoen aan de eisen van de branche, IGZ, stakeholders en verwijzers;
 • een slagvaardige, betrouwbare en waar nodig flexibele bedrijfsvoering;
 • systematische aandacht voor controle op kwaliteitsresultaten en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering;
 • transparant verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde prestaties, waaronder aan: zorgverzekeraar, IGZ en overige belanghebbenden.
 • voldoen aan wettelijke vereisten en veld- en beroepsnormen[1]

Ten behoeve van de organisatie bieden wij

 • een financieel gezonde en optimale bedrijfsvoering;
 • een sterke concurrentiepositie;
 • voldoen aan de eisen van de branche, IGZ, stakeholders en verwijzers;
 • een slagvaardige, betrouwbare en waar nodig flexibele bedrijfsvoering;
 • systematische aandacht voor controle op kwaliteitsresultaten en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering;
 • transparant verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde prestaties, waaronder aan: WMO / gemeente, IGZ en overige belanghebbenden.
 • voldoen aan wettelijke vereisten en veld- en beroepsnormen[1]
raam

[1] Hiermee worden onder meer bedoeld de beroepscode voor professionals, professionele en beroepsrichtlijnen, Wet BIG, etc.

Back To Top