skip to Main Content

Voor mannen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Woonvoorziening de Brug

Is een organisatie die is opgericht door Paul Schellekens. Paul is vele jaren werkzaam geweest in de Geestelijke Gezondheidzorg. Woonvoorziening De Brug is een zorgorganisatie voor mannen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Mannen met psychische, sociale problemen, verslavingsproblemen of een combinatie, maar die dat onder controle hebben en hun leven weer willen oppakken.

De Brug biedt 24 uurs begeleiding en probeert mensen zo snel als mogelijk door te laten stromen naar zelfstandigheid. De Brug biedt waar nodig ook ( tijdelijke) ambulante begeleiding. De Brug heeft een groot netwerk van hulpverleners, ambulant begeleiders, casemanagers, bewindvoerders en curatoren en werkt samen met organisaties als GGZ NHN, Brijder, Actief Talent. Kopzorg e.a.

Woonvoorziening de Brug B.V.  stelt de volgende uitsluitingscriteria:

  • Cliënten die  actief zijn in het middelen misbruik.
  • Wij nemen geen vrouwen aan.
  • Cliënten zonder een indicatie en zonder een toegekend PGB worden niet geaccepteerd.
  • Wij nemen geen cliënten aan die in afwachting zijn van een veroordeling.
  • We nemen geen cliënten aan die hun medicatie niet zelf kunnen beheren.
  • We nemen geen cliënten aan bij wie er sprake is van psychose.
  • We nemen geen cliënten aan die gewelddadig zijn naar zichzelf en/of anderen.
  • Mocht iemand geweld gebruiken naar medebewoners, medewerkers of zichzelf, dan is dit alsnog een uitsluitingscriterium.

Even voorstellen

Het team van Woonvoorziening De Brug

Back To Top