Bij “Woonvoorziening De Brug” zijn we ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot het bieden van de best mogelijke zorg en ondersteuning aan onze bewoners. Daarom hechten we veel waarde aan onze partnerschappen met andere organisaties en instanties.

Fijne woonplek

  • Zorgorganisaties: Samenwerking met andere zorginstellingen stelt ons in staat om onze bewoners een uitgebreider scala aan diensten en expertise te bieden.
  • Overheidsinstanties: We werken samen met lokale en regionale overheidsinstanties om te zorgen voor passende ondersteuning en financiering voor onze bewoners.
  • Non-profitorganisaties: Samen met non-profitorganisaties streven we ernaar om middelen en programma’s te delen die het welzijn van onze bewoners kunnen verbeteren.
  • Bedrijfspartners: Bedrijven die ons ondersteunen dragen bij aan onze inspanningen om onze bewoners nieuwe kansen te bieden op het gebied van werk en zelfstandigheid.

Onze partners delen onze visie en toewijding aan het creëren van een sterke basis voor herstel en zelfstandigheid. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Als u geïnteresseerd bent in een partnerschap met Woonvoorziening De Brug, neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van jongvolwassenen die onze steun het meest nodig hebben. Samen bouwen we aan een hoopvolle toekomst.