skip to Main Content

De inhoud van de website www.woonvoorzieningdebrug.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of dat het onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via directie@woonvoorzieningdebrug.nl

Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen. Woonvoorziening De Brug BV behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Back To Top