Waar mensen samenkomen, worden soms verkeerde beslissingen genomen of fouten gemaakt. Dat is heel normaal en dat mag. Maar soms gebeurt het dat zo’n gebeurtenis nare gevolgen heeft. Het kan je gevoel negatief beïnvloeden. Misschien voel je je niet begrepen, of ben je boos en teleurgesteld. Blijf niet lopen met dit gevoel en laat het ons weten. Alleen als we horen wat niet goed is gegaan, kunnen we er iets aan doen!

Een klacht indienen kan op verschillende manieren, intern of extern. Welke keuze je ook maakt, het is allemaal goed.

INTERN

Het liefst zien we dat je in gesprek gaat met de direct betrokkene. Praten lucht op en kan misverstanden uit de wereld helpen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met je persoonlijk begeleider of, als dit voor jou niet goed voelt, met de senior begeleider of de directie. We nemen elke klacht uiterst serieus en proberen samen tot een goede oplossing te komen.

De cliëntenraad bestaat uit medebewoners en behartigt jouw belangen. Je kunt hier terecht voor klachten over personen, huisvesting, huisregels, organisatorische aspecten etc.

Twee tieners comfortabel thuis op de vloer

KLACHTENPROCEDURE IN HET KORT

Fase 1

De cliënt en de zorgverlener gaan samen in gesprek om de onvrede van de cliënt op te lossen/ weg te nemen.

Fase 2

De cliënt dient een officiële klacht in bij de zorgaanbieder, eventueel met ondersteuning van de klachtenfunctionaris.

Fase 3

De klachtenfunctionaris gaat met de betrokkenen in gesprek. Als er niet naar tevredenheid een oplossing komt, dan kan fase 4 worden ingezet.

Fase 4

De cliënt legt de klacht als geschil voor aan onze geschillencommissie die uitspraak zal doen.

ONAFHANKELIJKE KLACHTENFUNCTIONARIS

Zoals hierboven al gemeld, gaan we natuurlijk het liefst zelf met elkaar in gesprek. Maar we kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen minder belastend of misschien zelfs veiliger kan voelen om de klacht rechtstreeks naar onze onafhankelijke klachtenfunctionaris te sturen.

Voor onafhankelijk advies bij klachten hebben wij Facit ingeschakeld, een stichting zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt aan organisaties voor zorg, welzijn en lokale overheden. De klachtenfunctionaris van Facit is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en de Beroepsgroep Vertrouwenspersonen Zorg.

Organisatie Facit
Telefoonnummer+31 251212202
Mail klachtenfunctionaris

GESCHILLENCOMMISSIE
Onze organisatie is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wij voldoen hiermee aan de regelgeving in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Als fase 3 van de klachtenprocedure is doorlopen en er is nog geen bevredigende oplossing gevonden voor de klacht, dan kan de klacht als geschil worden ingediend bij de geschillencommissie.

OrganisatieErisietsmisgegaan
Telefoon035-2031585
Mailinfo@erisietsmisgegaan.nl

We hopen dat het zover niet zal komen. We staan open voor jouw kritische blik en zullen alles in het werk stellen om jouw klacht op te lossen.