Ga naar hoofdinhoud

Bent u tevreden? Laat dit anderen weten. Bent u ontevreden? Vertel het aan ons!

Woonvoorziening De Brug BV biedt ondersteuning, begeleiding en dagbesteding op maat aan jongvolwassenen met een mentale kwetsbaarheid. Het welzijn en welbevinden van onze bewoners staat daarbij met stip op nummer één.

In ons werk streven wij naar een hoge mate van tevredenheid over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Overal waar mensen wonen, leven en werken ontstaan immers zo nu en dan misverstanden en worden fouten gemaakt. Bent u ontevreden? Laat dit ons dan alstublieft direct weten. We stellen alles in het werk om, samen met u, te komen tot een passende oplossing.

1. Hebt u een klacht of conflict? Maak het bespreekbaar!

Praten lucht op. Mogelijk leidt een goed gesprek met de betrokkene(n) direct al tot een oplossing en kunt u weer met een positief gevoel verder.

2. Neem contact op met onze begeleiders

Lukt het u niet om in gesprek te gaan met degene met wie u onenigheid hebt, of komt u er samen niet uit? Ervaart u anderszins ontevredenheid of teleurstelling? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met onze begeleiders. Erover praten kan verlichting geven en de begeleider kan mogelijk een bemiddelende rol hebben bij de probleemoplossing.

3. Schakel de seniorbegeleider in

Als blijkt dat een conflict te groot is of als er geen passende oplossing voor uw klacht voorhanden is, dan kan een senior begeleider worden ingeschakeld. Onze senior begeleiders zijn getraind in conflicthantering en kunnen mogelijk helpen om de lucht te klaren.

4. Raadpleeg de cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners. De raad fungeert als schakel tussen bewoners en de organisatie en kan worden geraadpleegd in geval van algemene klachten over o.a. huisvesting, huisregels, organisatorische aspecten etc.

5. Dien schriftelijk een informele klacht in

Lukt het ondanks alle voornoemde stappen niet om tot een oplossing te komen? Dan kunt u een informele klacht indienen bij de directie. Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk op schrift te stellen en te mailen naar: floor@woonvoorzieningdebrug.zorgring.nl (directeur Zorg) en/of paul@woonvoorzieningdebrug.zorgring.nl (Algemeen directeur). Het is belangrijk om te benoemen tegen wie uw klacht gericht is en wat de aard is van uw probleem. Ook vernemen wij graag welke acties er tot nu toe al zijn ondernomen om te komen tot een oplossing. Hoe beter geïnformeerd, hoe efficiënter wij uw zaak kunnen behandelen.

6. Dien een formele klacht in bij onze onafhankelijke, externe klachtenfunctionaris

Natuurlijk gaan we het liefst zelf met u in gesprek, maar we kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen voor u minder belastend of misschien zelfs veiliger kan voelen om uw klacht rechtstreeks naar onze onafhankelijke klachtenfunctionaris te sturen.

Onafhankelijk advies Facit

Voor onafhankelijk advies bij klachten hebben wij Facit ingeschakeld, een stichting zonder winstoogmerk die ondersteuning biedt aan organisaties voor zorg, welzijn en lokale overheden. De klachtenfunctionaris van Facit is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en de Beroepsgroep Vertrouwenspersonen Zorg.

Op onze website kunt u gebruik maken van een klachtenformulier dat rechtstreeks leidt naar Facit. Maar mailen mag ook: advies@facit.nl. Telefonisch is Facit bereikbaar op het volgende nummer: 0251-212 202. Zodra uw klacht is binnengekomen bij Facit, wordt er contact met u opgenomen. Als u wilt dat uw klacht anoniem blijft, dan zal deze ook als zodanig worden behandeld.

Back To Top