Na verwijzing van derden of op eigen initiatief melden cliënten zich bij De Brug aan. De cliënt word uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie verstrekt over de Brug.

Fijne woonplek

Indien men aan de criteria voldoet om geplaatst te worden bij de brug gaat de volgende fase in. Een uitgebreide intake vormt de start. Indien woonvoorziening De Brug en de cliënt samen het idee hebben dat de organisatie de oplossing biedt voor het traject naar volledige zelfstandigheid van de cliënt en er is een passende indicatie afgegeven door de WMO wordt er een zorgovereenkomst getekend. Op basis van de wensen van de cliënt en de indicatie wordt de ondersteuning en zorgvraag vastgesteld en ingevuld. De cliënt wordt geplaatst op de wachtlijst. Deze wordt summier gehouden.

Wij signaleren dat een grote groep mensen door verslaving, schulden, en sociale en psychische problemen aan de rafelranden van de maatschappij leeft. Meestal zonder werk, met een uitkering, vaak alleen en niet in staat om uit het dal te komen. De probleemaanpak en behandeling is veelal gericht op afgebakende terreinen. De Brijder helpt bij verslaving, GGZ bij psychische problemen en bewindvoerders zorgen er voor dat schulden worden afbetaald en schulden niet oplopen.

Het Plaatsingsproces bij De Brug

Indien men aan de criteria voldoet om geplaatst te worden bij de brug gaat de volgende fase in. Een uitgebreide intake vormt de start. Indien woonvoorziening De Brug en de cliënt samen het idee hebben dat de organisatie de oplossing biedt voor het traject naar volledige zelfstandigheid van de cliënt en er is een passende indicatie afgegeven door de WMO wordt er een zorgovereenkomst getekend. Op basis van de wensen van de cliënt en de indicatie wordt de ondersteuning en zorgvraag vastgesteld en ingevuld. De cliënt wordt geplaatst op de wachtlijst. Deze wordt summier gehouden.