Privacyverklaring
Bij Woonvoorziening De Brug hechten we groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke informatie verzamelen we?
We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en andere relevante informatie die nodig is voor het verlenen van onze diensten.

Hoe gebruiken we uw informatie?
Uw persoonlijke informatie wordt gebruikt om u de gevraagde diensten te kunnen bieden, zoals begeleiding en ondersteuning. We gebruiken uw gegevens ook voor administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van dossiers en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van uw informatie
Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van uw gegevens
We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om uw gegevens over te dragen. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in ons privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om ons beleid aan te passen aan veranderingen in onze diensten. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst.

Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over ons privacybeleid of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op.

We danken u voor het vertrouwen dat u in Woonvoorziening De Brug stelt. Uw privacy en het veilig omgaan met uw gegevens zijn voor ons van het grootste belang.